Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Плочи агломератни от скални материали с органични лепила

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Добавъчни материали за бетон. Методи за определяне на алкалореакционна способност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на железен окис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на алуминиев окис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на титанов окис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на калциев окис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на магнезиев окис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на манганов окис

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Талк и талкомагнезит. Определяне съдържанието на мед

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Талк и талкомагнезит. Определяне разтворимостта във вода и съдържанието на хлорни и сулфатни йони във водния извлек

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Талк и талкомагнезит. Определяне на арсен и сернисти съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Талк и талкомагнезит

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Камък ломен и цепен за сгради и съоръжения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Брашно минерално за асфалтобетонни смеси

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Камък трошен за мозайка и мазилка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Смеси от киселиноустойчиви минерални брашна за киселиноустойчиви строителни разтвори и бетони. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Пясък перлитов набъбнал

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още