Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Вземане на проби и количествено определяне на азбест в строителни продукти.

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-35 още

Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Топлинни характеристики на строителни материали и съставни части. Принципи за определяне на топлинните свойства на влажни материали и съставни части

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на топлинното съпротивление по метода гореща плоча и методи за измерване на топлинен поток. Сухи и влажни продукти със средно и ниско топлинно съпротивление

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на топлинното съпротивление посредством защитена гореща плоча и по методите за измерване на топлинни потоци. Продукти с високо и средно топлинно съпротивление

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Хидротермално поведение на строителни компоненти и строителни елементи. Определяне на коефициента на хигро разширение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън. Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие от единичен горящ предмет

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне на емисии във въздуха в затворени помещения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Подготовка на порции за изпитване от лабораторни проби за изпитване на отделяне и анализ на съдържанието

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Оценяване на дозата на излъчено гама-лъчение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Топлотехнически характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлопренасяне. Част 1: Общи критерии

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлотехнически характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлопренасяне. Част 2: Измерване по метода на защитената гореща плоча

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлотехнически характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлопренасяне. Част 3: Измерване с уред за горещ поток

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлинно предаване. Част 4: Измервания по методите с гореща кутия

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлинно предаване. Част 5: Измервания по методите за изпитване на тръби

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на влажностното съдържание при сушене при повишена температура. Изменение 1 (ISO 12570:2000/Amd 1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на влажностното съдържание при сушене при повишена температура (ISO 12570:2000/Amd 2:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още