Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за горещо калайдисване на телове. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Ножици стационарни листови с наклонени ножове. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Ножици стационарни за студено рязане. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Ножици летящи. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Ножици дискови. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за електролитно полиране на тръби. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за галванично поцинковане на съединители за тръби. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за нанасяне на неметални покрития върху тръби. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Оборудване прокатно. Машини и съоръжения за горещо поцинковане на телове. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Леярство. Съоръжения за производство на стопяеми модели за процеса на леене с изпаряващ се восък

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Леярство. Модели, екипировка за модели и кутии за "сърца" за направа на пясъчни модели и пясъчни "сърца"

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Леярство. Съоръжения за производство на стопяеми модели за процеса на леене с изпаряваща се пяна

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за формоване на тръби и валцовъчни машини и техните спомагателни съоръжения при валцоване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-12 още

Леярство. Магнитно-прахово изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Леярство. Изследване състоянието на повърхността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Безопасност на машините. Вторично производство на стомана. Машини и съоръжения за обработка на течна стомана

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и съоръжения за електродъгови пещи за продукти от стомана

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и съоръжения за непрекъснато леене на стомана

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още