Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Прахове метални. Микроскопски метод за определяне размерите на частиците

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Седиментационни методи за определяне на гранулометричен състав

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах оловен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах калаен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Пигменти метални. Цинков прах

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах сребърен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Пресовки от метални прахове. Определяне на плътност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Материали контактни спечени на основа волфрам. Марки и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Метод за определяне формата на частиците

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Материали спечени. Метод за изпитване на ударно огъване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди спечени безволфрамови и нисковолфрамови. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди спечени. Общи изисквания към методите за химически анализ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Прах волфрамов. Марки и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Прах кобалтов. Марки и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Прах молибденов

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Пластини твърдосплавни металокерамични за дърворежещи инструменти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Прах никелов. Марки и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Прах железен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още