Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Горещовалцувани стоманени U-профили. Допустими отклонения от формата, размерите и масата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Ултразвуково изпитване на H-профили с успоредни рамене и IPE-профили

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 9 още

Горещовалцувани стоманени U, I и Н профили. Размери и маса

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-17 още

Метални компоненти за рамкова конструкция на системи от гипсови плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-4 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 17/SC 3 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 3 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 3 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 3 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 17/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 17/SC 3 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 3 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 3 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 3 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 17/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 17/SC 3 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 17/SC 3 още