Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Феробор. Фотометричен и тегловен метод за определяне на силиций

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-17 още

Феромолибден. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-17 още

Феромолибден. Полярографски и фотометричен метод за определяне съдържанието на калай

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-17 още

Феромолибден. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на мед

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-17 още

Феромолибден. Тегловен метод за определяне съдържанието на силиций

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-17 още

Феромолибден. Фотометрични методи за определяне съдържанието на фосфор

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-17 още

Феромолибден. Тегловен метод за определяне съдържанието на молибден

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Ферохром. Титриметричен метод за определяне съдържанието на азот

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-17 още

Ферофосфор. Марки и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферованадий. Потенциометричен метод за определяне съдържанието на ванадий

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферованадий. Комплексометричен метод за определяне съдържанието на общия алуминий

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферованадий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на мед

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферованадий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферованадий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на манган

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферованадий. Тегловен метод за определяне съдържанието на силиций

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферованадий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферохром, феросиликохром, феросилициий, феросиликоманган, фероманган. Методи за вземане и подготовка на проби за химически и физико-химически анализ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феромолибден. Фотометричен метод за определяне съдържанието на волфрам

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още