Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Методи за изпитване на адхезията на защитните покрития

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития антикорозионни на бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Повърхност на конструкциите. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития антикорозионни за бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на пукнатиноустойчивостта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Изпитване на паропропускливостта на защитните покрития

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Покрития метални и неметални неорганични върху черни метали. Методи за оценка на степента на корозионно поражение на основния материал

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Методи за корозионни изпитвания. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Съоръжения подземни метални. Методи за изпитване и контрол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Метали, сплави и покрития. Метод за изпитвания в морска вода в естествени условия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Станции климатични изпитватели. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Покрития метални и неметални неорганични. Метод за определяне на отражателната способност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия в строителството. Конструкции строителни. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Метали и сплави. Методи за оценка на резултатите от корозионните изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия в строителството. Защитни свойства на бетона към стоманената армировка. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия в строителството. Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Изисквания към първичната защита

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия в строителството. Бетон. Общи изисквания към провеждането на изпитвания на корозионна устойчивост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита от корозия. Инхибитори. Лабораторни методи за определяне защитната способност в неутрални водни среди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още