Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Леярство. Радиографично изпитване. Част 1: Техника с филм

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Леярство. Радиографично изпитване. Част 2: Техника с дигитални детектори

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване чрез акустична емисия. Изпитване на метални съоръжения под налягане по време на контролни изпитвания. Локализация в равнина на източници на акустична емисия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Мед и медни сплави. Определяне на главните елементи и примесите чрез дисперсионна рентгено-флуоресцентна спектрометрия (XRF). Част 1: Указания за рутинен метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 1: Автоматизирано електромагнитно изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби за проверяване на хидравличната плътност, заместващо хидростатичното изпитване (ISO 10893-1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 1: Автоматизирано електромагнитно изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби за проверяване на хидравличната плътност, заместващо хидростатичното изпитване. Изменение 1: Промяна на размерите на референтния канал; промяна на критериите за приемане (ISO 10893-1:2011/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 10: Автоматизирано ултразвуково изпитване на повърхнината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства (ISO 10893-10:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 10: Автоматизирано ултразвуково изпитване на повърхнината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства. Изменение 1: Промяна на честотата на осезателя за ултразвуково изпитване; промяна на критериите за приемане (ISO 10893-10:2011/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 11: Автоматизирано ултразвуково изпитване на надлъжно заварени шевове на заварени стоманени тръби за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства (ISO 10893-11:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 11: Автоматизирано ултразвуково изпитване на надлъжно заварени шевове на заварени стоманени тръби за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства. Изменение 1: Промяна на честотата на осезателя за ултразвуково изпитване; промяна на критериите за приемане (ISO 10893-11:2011/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 12: Автоматизирано ултразвуково изпитване на дебелината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби по цялата им околна повърхнина (ISO 10893-12:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 12: Автоматизирано ултразвуково изпитване на дебелината на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби по цялата им околна повърхнина. Изменение 1: Промяна на критериите за приемане (ISO 10893-12:2011/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 2: Автоматизирано вихровотоково изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби за откриване на несъвършенства (ISO 10893-2:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 2: Автоматизирано вихровотоково изпитване на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово електродъгово заварени) стоманени тръби за откриване на несъвършенства. Изменение 1: Промяна на размерите на референтния канал; промяна на критериите за приемане (ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 3: Автоматизирано изпитване с разсеян магнитен поток по цялата околна повърхнина на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна стомана за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства (ISO 10893-3:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 3: Автоматизирано изпитване с разсеян магнитен поток по цялата околна повърхнина на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна стомана за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства. Изменение 1 (ISO 10893-3:2011/Amd 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 3: Автоматизирано изпитване с разсеян магнитен поток по цялата околна повърхнина на безшевни и заварени (с изключение на подфлюсово заварени) тръби от феромагнитна стомана за откриване на надлъжни и/или напречни несъвършенства. Изменение 2: Промяна на критериите за приемане (ISO 10893-3:2011/Amd 2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 4: Контрол с проникващи течности на безшевни и заварени стоманени тръби за откриване на повърхностни несъвършенства (ISO 10893-4:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още