Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Материали текстилни. Норми за максимално съдържание на формалдехид в текстилни материали по групи текстилни изделия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Означаване посоката на сука на нишки и подобни изделия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: памук и вискоза

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Изисквания към стандартна придружаваща тъкан: триацетат

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Изисквания към стандартна тъкан за триене: памучна

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Означаване на нишките

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Тъкани памучни и памучен тип. Устойчивост на обагрянията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Оценка на резултатите от изпитванията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни линейни. Определяне неравномерността по маса и дефектите по капацитивен метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Метод за определяне нормалната суха маса и влажността

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Определяне на търговската маса

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Материали текстилни. Търговска влажност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Текстил, обработен в перални. Система за контрол при биологично замърсяване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-44 още

Защитно облекло срещу дъжд. Метод за изпитване на готови облекла. Удар от височина с капки с висока енергия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Обработени кожи. Етикетиране на компоненти от кожа в текстилни изделия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Текстил и текстилни продукти. Електропроводим текстил. Определяне на линейното електрическо съпротивление на трасетата/линиите на проводимост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил и текстилни продукти. Определяне на диметилфумарат (DMFu) чрез газхроматографски метод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил и текстилни продукти. Определяне на диметилформамид (DMF) чрез газхроматографски метод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още