Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Осигуряване на продукт за космическа техника. Използване на готови елементи в космически системи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Осигуряване на качеството

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Анализ на видовете откази, на последствията от тях (и тяхната критичност) (FMEA/FMECA)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Анализ на готовността за работа

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Ограничаване на натоварването на ЕЕЕ компоненти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Надеждност

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Анализ на опасностите

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Анализ чрез дървото на отказите. Бележка за приемане на ECSS/IEC 61025

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Безопасност

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Разработване на ASIC и FPGA

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Основни изисквания за доставка на хибридни съставни части

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Проектиране, избор, доставяне и използване на интегрирани монолитни микровълнови вериги (MMIC)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Търговски електрически, електронни и електромеханични (EEE) съставни части

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Процедура за проверка на качеството и надеждността на ЕЕЕ (електронни, електрически и електромеханични) компоненти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Осигуряване устойчивост на лъчение. ЕЕЕ компоненти

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Електрически, електронни и електромеханични (EEE) съставни части

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Контрол на чистотата и замърсяването

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Изпитване за изпускане на газ под термичен вакуум за избор на материали за космическа техника

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още