Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Широколентови мрежи с радиодостъп (BRAN). Фиксирана широколентова система за предаване на данни в обхвата 5,8 GHz. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване. Част 20: Алтернативни конфигурации за окабеляване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване. Част 3: Промишлени зони

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Системи за структурно окабеляване. Част 6: Разпределени услуги в сгради

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Окабеляване. Част 1: Спецификация на инсталирането и осигуряване на качество

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Окабеляване. Част 1: Спецификация на инсталирането и осигуряване на качество

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Окабеляване. Част 2: Планиране и практики на инсталиране във вътрешността на сгради

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Окабеляване. Част 3: Планиране на инсталацията и монтаж извън сгради

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Окабеляване. Част 3: Планиране на инсталацията и монтаж извън сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на център за данни. Част 2-1: Конструкция на сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-1: Конструкция на сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на център за данни. Част 2-2: Захранване и разпределяне на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на център за данни. Част 2-3: Контрол на околната среда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-4: Инфраструктура на телекомуникационно окабеляване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни.Част 2-4: Инфраструктура на телекомуникационно окабеляване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-5: Системи за сигурност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-5: Системи за сигурност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 3-1: Информация за управлението и функционирането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още