Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 1: Общи понятия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на център за данни. Част 2-1: Конструкция на сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-1: Конструкция на сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на център за данни. Част 2-2: Захранване и разпределяне на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на център за данни. Част 2-3: Контрол на околната среда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-4: Инфраструктура на телекомуникационно окабеляване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-5: Системи за сигурност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-5: Системи за сигурност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 3-1: Информация за управлението и функционирането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-1: Общ преглед и общи изисквания за ключови показатели за резултатност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-2: Ефикасност на използване на енергията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-2: Ефикасност на използване на енергията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-2: Ефикасност на използване на енергията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-3: Коефициент на възобновяема енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-3: Коефициент на възобновяема енергия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-6: Фактор за повторно използване на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 4-7: Коефициент на ефективност на охлаждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 22: Устройства/съоръжения, инсталирани на открито (IEC 60950-22:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още