Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 13-1: Разширяване на честотната лента с цел разпространение на сигнали по FTTH система (IEC 60728-13-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 13: Оптични системи за предаватели за разпръскване на сигнали (IEC 60728-13:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 7-1: Хибридни влакнесто-оптични коаксиални мрежи, следене на състоянието извън сградата. Спецификация на физическия слой (PHY) (IEC 60728-7-1:2003/A1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 7-1: Хибридни влакнесто оптични-коаксиални мрежи, следене на състоянието извън сградата. Спецификация на физическия слой (PHY) (IEC 60728-7-1:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 7-2: Хибридни влакнесто оптични-коаксиални мрежи, следене на състоянието извън сградата. Управление на достъпа на медиите (MAC). Спецификация на слоя (IEC 60728-7-2:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 7-3: Хибридни влакнесто-оптични коаксиални мрежи за мониторинг на състоянието извън сградата. Спецификация на захранването на интерфейс разширение на данни (PSTIB) (IEC 60728-7-3:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Аудио, видео и аудиовизуални системи. Взаимно свързване и оценка на съгласуването. Част 4: Комплект съединител-кабел за вътрешна цифрова шина (D2B) (IEC 60933-4:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков интерфейс. Част 1: Общи положения (IEC 60958-1:2008/A1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков интерфейс. Част 1: Общи положения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 3: Потребителски приложения (IEC 60958-3:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 3: Потребителски приложения (IEC 60958-3:2006/A1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Цифров звуков (аудио) интерфейс. Част 3: Потребителски приложения (IEC 60958-3:2006/A2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Многоканални цифрови лентови, ролкови, звукови магнитофони (DATR), с керни за професионална употреба. Част 1: Формат A (IEC 61595-1:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване на аудио, видео и/или свързани към тях сигнали, използващи инфрачервено излъчване. Част 1: Общи положения (IEC 61603-1:1997 + поправка 1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване на аудио, видео и/или свързани към тях сигнали, използващи инфрачервено излъчване. Част 2: Системи за предаване на широколентови звукови и свързани с тях сигнали (IEC 61603-2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване на звук (аудио) и/или видео и свързани сигнали, използващи инфрачервено излъчване. Част 2: Предавателни системи за широколентови аудио и свързани сигнали (IEC 61603-2:1997/A1:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване на аудио, видео и/или свързани към тях сигнали, използващи инфрачервено излъчване. Част 3: Системи за предаване на звукови сигнали за конферентни и подобни системи (IEC 61603-3:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Предаване на аудио и/или видео и свързани сигнали, използващи инфрачервено излъчване. Част 6: Видео и аудиовизуални сигнали (IEC 61603-6:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още