Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2022)

50.60 Край на гласуването

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 32-2: Опасности от статично електричество. Изпитвания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери - Част 42: Електрически предпазни устройства за контрол на потенциални източници на запалване за Ex-оборудване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 45 : Електрически запалителни системи за двигатели с вътрешно горене

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери - Част 46: Комплекти на оборудване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид "е"

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 41: Бутални двигатели с вътрешно горене (ISO/IEC DIS 80079-41:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Устройства комплектни разпределителни руднични взривозащитени за напрежение 6 и 10 kV. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Устройства за защита от комутационни пренапрежения на подземните електрически мрежи във въглищните рудници

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Заземяване на електрическите съоръжение в подземните рудници. Технически изисквания и методи за контрол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Кабели руднични, гъвкави (шлангови)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-58 още

Съоръжения електрически взривозащитени. Общи технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Системи за откриване на течове. Част 1: Общи принципи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 2: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на системи под налягане и на вакуумни системи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 4: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на сензорни системи за откриване на течове

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 6: Сензори в ревизионни шахти

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 7: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на междинни пространства, обшивки за откриване на течове и изолации за откриване на течове

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-1 още