Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Преносими затворени акумулаторни клетки и батерии. Част 2: Никел-метал хидридни (IEC 61951-2:2017/A1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност за преносими затворени акумулаторни клетки и за батерии, направени от тях, за използване в преносими съоръжения. Част 1: Никел-системи (IEC 62133-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност на преносими затворени акумулаторни клетки и на батерии, направени от тях, за използване в преносими съоръжения. Част 2: Литиеви системи (IEC 62133-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност за преносими затворени акумулаторни клетки и на батерии, направени от тях, за използване в преносими съоръжения. Част 2: Литиеви системи (IEC 62133-2:2017/A1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност на преносими затворени акумулаторни клетки и на батерии, направени от тях, за използване в преносими съоръжения. Част 2: Литиеви системи (IEC 62133-2:2017/A1:2021/COR1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност за вторични батерии и инсталации на батерии. Част 3: Тягови батерии (IEC 62485-3:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност на акумулаторни литиеви клетки и батерии за приложения в промишлеността (IEC 62619:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Акумулаторни литиеви клетки и батерии за използване в промишлеността (IEC 62620:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации за батерии. Част 1: Обща информация за безопасност (IEC 62485-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации за батерии. Част 2: Стационарни батерии (IEC 62485-2:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации за батерии. Част 4: Оловни батерии с регулируем клапан за използване в преносими съоръжения (IEC 62485-4:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации на батерии. Част 5: Безопасна експлоатация на литиево-йонни батерии за стационарни приложения (IEC 62485-5:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации на батерии. Част 5: Безопасна експлоатация на литиево-йонни батерии за стационарни приложения (IEC 62485-5:2020/Cor 1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации на батерии. Част 6: Безопасна експлоатация на литиево-йонни батерии за тягови приложения (IEC 62485-6:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност на акумулаторни литиеви клетки и батерии за приложения в промишлеността (IEC 62619:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии. Означения за маркировка за идентифициране на техните химични характеристики (IEC 62902:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност на акумулаторни литиеви клетки и батерии за използване в системи за съхранение на електрическа енергия (IEC 63056:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Изисквания за безопасност на акумулаторни литиеви клетки и батерии за използване в системи за съхранение на електрическа енергия (IEC 63056:2020/Cor.1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още