Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Оловни стартерни батерии. Част 4: Размери на батерии за тежкотоварни автомобили

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 4: Размери на батерии за тежки превозни средства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 5: Свойства на батерийни гнезда и ръкохватки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 6: Батерии с микроциклични приложения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 6: Батерии с микроциклични приложения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Оловни стартерни батерии. Част 7: Общи изисквания, методи за изпитвания и размери на батерии за мотоциклети

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-64 още

Оловни тягови батерии. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване (IEC 60254-1:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни тягови батерии. Част 2: Размери на акумулаторни клетки и полюсни изводи и означаване на полярност на акумулаторни клетки (IEC 60254-2:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Стационарни оловни акумулаторни батерии. Част 11: Батерии отворен тип. Общи изисквания и методи за изпитване (IEC 60896-11:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Стационарни оловни батерии. Част 21: Видове батерии с предпазен клапан. Методи за изпитване (IEC 60896-21:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Стационарни оловни батерии. Част 22: Видове батерии с предпазен клапан. Изисквания (IEC 60896-22:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии за самолети. Част 1: Общи изисквания за изпитване и нива на работните характеристики (IEC 60952-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии за самолети. Част 2: Изисквания относно проектирането и конструкцията (IEC 60952-2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни батерии за самолети. Част 3: Спецификация на продукта и декларация за проекта и работните характеристики (IEC 60952-3:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Междинно зареждане на батерии акумулаторни оловни тягови (IEC 61044:1990)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни акумулаторни батерии (с предпазен клапан) за общи приложения. Част 1: Общи изисквания, работни характеристики. Методи за изпитване (IEC 61056-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Оловни акумулаторни батерии (с предпазен клапан) за общи приложения. Част 2: Размери, полюсни изводи и маркировка (IEC 61056-2:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още

Акумулаторни клетки и батерии за съхраняване на възобновяема енергия. Общи изисквания и методи за изпитване. Част 1: Приложения за фотоволтаична система, невключена към енергийната система (IEC 61427-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-64 още