Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-22: Ограничаване на продължителен ток

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Двупозиционни електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-23: Изпитване: верига на връзката за претоварване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-24: Прехвърляне на товар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-25: Магнитни смущения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-27: Шум от електрическия контакт

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-28: Термоелектрична електродвижеща сила (е.д.с)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-29: Капацитет

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-21: Характеристики на бобината на релето

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-30: Залепване на контакт (забавяне на разединяването)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-31: Остатъчно намагнитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-32: Акустичен шум

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-33: Непрекъснатост на защитно заземяване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитване и измерване. Част 7-34: Замърсяване на течност

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-35: Устойчивост на почистващи разтворители

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-36: Опасност от пожар

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-37: Прегряване при обявен товар

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-38: Механична блокировка

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически релета. Изпитвания и измервания. Част 7-39: Сила на въвеждане и издърпване (свързващо реле и щепселно съединение)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още