Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Метални материали, пълнители за спояване. Технически спецификации

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Тел за спояване с твърд припой - плътен и тръбно-флюсов. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Класификация и изисквания за изпълнение (ISO 12224-1:1997)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Тръбно-флюсов тел за спояване с мек припой. Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Определяне състава на флюсите (ISO 12224-2:1997)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Допълнителни материали (ISO 17672:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Несъвършенства на споените с твърд припой съединения (ISO 18279:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Спояване с твърд припой. Флюси за спояване с твърд припой. Класификация и технически условия на доставка (ISO 18496:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Допълнителен метал за спояване с мек и с твърд припой. Обозначение (ISO 3677:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изследване на способността за спояване с изпитване за разпределяне и запълване на празнини (ISO 5179:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Сплави за спояване с мек припой. Химичен състав и форми (ISO 9453:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Класификация и изисквания. Част 1: Класификация, етикетиране и опаковане (ISO 9454-1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Класификация и изисквания. Част 2: Технически изисквания (ISO 9454-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на нелетливи вещества, гравиметричен метод (ISO 9455-1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 10: Изпитване за ефективността на флюса, метод чрез разстилане на припоя (ISO 9455-10:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 11: Разтворимост на остатъците от флюси (ISO 9455-11:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 13: Определяне на образуването на пръски от флюси (ISO 9455-13:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 14: Оценяване на лепливостта на остатъци от флюси (ISO 9455-14:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 15: Изпитване на корозия на мед (ISO 9455-15:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 16: Изпитване за ефективност на флюса, метод на равновесие на влажността (ISO 9455-16:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още