Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Газова инфраструктура. Заваряване на стоманени тръбопроводи. Функционални изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 1: Изпитване на огъване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 1: Изпитване на огъване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Изпитване на опън

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 3: Изпитване на опън при пълзене

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 4: Изпитване на отслояване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 4: Изпитване на отслояване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 5: Макроскопско оценяване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 6: Изпитване на опън при ниска температура

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 7: Изпитване на опън с пробни тела с шийка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 8: Изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 1: Визуална проверка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Рентгенографско изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 3: Ултразвуково изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 4: Изпитване с високо напрежение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Несъвършенства на заварки на термопласти. Класификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Дефекти на заварени съединения от термопласти. Нива на качество

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Железопътна техника. Инфраструктура. Изпитване (контрол) без разрушаване на релсите в релсовия път. Част 5: Изпитване без разрушаване на заварени съединения в релсовия път

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още