Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пробки с шестостенна и полускрита глава. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Пробки с шестостенна глава. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Кранове за гъсти течности

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 2: Спирателна арматура

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност по предназначение и съответни изпитвания за потвърждаване. Част 2: Спирателна арматура

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили от полиетилен (РЕ). Метод за изпитване устойчивост при циклични изменения на температурата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-81 още

Промишлена тръбна арматура. Изпитване на метална тръбна арматура. Част 1: Изпитвания под налягане, процедури за изпитване и критерии за приемане. Задължителни изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-104 още

Промишлена тръбна арматура. Изпитване на метална тръбна арматура. Част 2: Изпитвания, процедури за изпитване и критерии за приемане. Допълнителни изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Промишлена арматура. Предпазни капачки за арматури с фланцови връзки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Промишлена арматура. Проектна якост на корпуса. Част 1: Табличен метод за корпуси на стоманени вентили

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-104 още

Промишлена арматура. Проектна якост на корпуса. Част 2: Метод за изчисляване на корпуси на стоманени вентили

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Тръбна арматура. Якост на корпуса. Част 3: Експериментален метод

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-104 още

Тръбна арматура. Якост на корпуса. Част 3: Експериментален метод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Промишлена арматура. Проектна якост на корпуса. Част 4: Метод за изчисляване за корпуси на вентили, произведени от метали, различни от стомана

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-104 още

Промишлена арматура. Арматура за процеси в химическата и нефтохимическа промишленост. Изисквания и изпитвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Промишлена арматура. Метод за определяне на размерите на задвижващият елемент

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още