Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Системи за откриване на течове. Част 2: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на системи под налягане и на вакуумни системи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 3: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на течни системи за резервоари

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 4: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на сензорни системи за откриване на течове

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 5: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на вградени измервателни системи и на тръбопроводни системи под налягане

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 6: Сензори в ревизионни шахти

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 7: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на междинни пространства, обшивки за откриване на течове и изолации за откриване на течове

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Методи за измерване на катодната защита

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Разтвори произвеждащи пяна за детектори за изтичане на газ от инсталации

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-60 още

Характеристики на преносими детектори за откриване на течове и стационарни газови детектори за всички хладилни агенти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-43 още

Метални гофрирани разтягащи се съединения за използване под налягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Външна катодна защита на обшивки на кладенци

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Тръбопроводи за централизирано охлаждане. Фабрично произведени гъвкави тръбопроводни системи. Част 1: Класификация, общи изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Тръбопроводи за централизирано охлаждане. Фабрично произведени гъвкави тръбопроводни системи. Част 2: Тръбопроводни системи с пластмасови тръби, съединени в общ корпус. Изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Тръбопроводи за централизирано охлаждане. Фабрично произведени гъвкави тръбопроводни системи. Част 3: Тръбопроводни системи с пластмасови тръби, които не са в общ корпус. Изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Тръбопроводи за централизирано охлаждане. Тръбни системи за охладена вода с една предварително топлинно изолирана тръба, положени директно в земята. Част 1: Фабрично произведен модул за стоманена или пластмасова тръба с топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Тръбопроводи за централизирано охлаждане. Тръбни системи за охладена вода с една предварително топлинно изолирана тръба, положени директно в земята. Част 2: Фабрично произведени монтажни модули за стоманени или пластмасови тръби с топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Тръбопроводи за централизирано охлаждане. Тръбни системи за охладена вода с една предварително топлинно изолирана тръба, положени директно в земята. Част 3: Фабрично произведен модул със стоманен вентил за стоманени или пластмасови тръби с топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Кондензатоотделители. Класификация (ISO 6704:1982)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още