Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг на защитни мерки. Част 18: Уреди за мониторинг на захранващи устройства за единица постоянно напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-19 още

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Устройства за изпитване, измерване или мониторинг на мерките за защита. Част 7: Фазова последователност (IEC 61557-7:2022/A1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-19 още

Измервателни трансформатори. Част 1: Общи изисквания

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-79 още

Измервателни трансформатори. Част 202: Допълнителни изисквания за токови трансформатори за приложение при ниско напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измервателни трансформатори. Част 210: Допълнителни изисквания за токови трансформатори с малка мощност и токови сензори за приложение в системи с ниско напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измервателни трансформатори. Част 7: Специфични изисквания за електронни напреженови трансформатори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измервателни трасформатори. Част 8: Специфични изисквания за електронни токови трансформатори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измервателни трансформатори. Част 9: Цифров интерфейс за измервателни трансформатори

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измервателни трансформатори. Част 99: Речник (IEC 61869-99:2022/COR1:2023 ED1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измервателни трансформатори. Част 99: Речник

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Част 41: Методи и изисквания за отчитане на енергия за многоенергийни и многотарифни измервателни уреди ( IEC 62052-41:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Постояннотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 41: Статични електромери за активна енергия (класове 0,5 и 1)

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Уреди за измерване на електрическа енергия. Изпитвателно оборудване, методики и процедури. Част 1: Блокове за изпитване на стационарни уреди за измерване (MTU)

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Системи за мониторинг и измерване, използвани за събиране и анализ на данни. Част 1: Изисквания за устройството (IEC 62974-1:2021)

20.60 Край на периода за коментари

ТК-0/ПС-19 още

Постоянно магнитни (магнитнотвърди) - Метод за измерване, базиран на техниката на магнитометрията на импулсното поле (PFM)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Основен стандарт за оценка на излагането на хора на електрически и магнитни полета от системи за безжичен пренос на енергия - модели, инструменти, числени методи и процедури (честотен обхват от 1 kHz до 10 MHz)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още

Оценяване на плътността на мощността при облъчване на хора от радиочестотни полета, създавани от безжични устройства в непосредствена близост до главата и тялото (честотен обхват от 6 GHz до 300 GHz). Част 1: Процедура за измерване (IEC/IEEE 63195-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-75 още

Оценяване на плътността на мощността при облъчване на хора от радиочестотни полета, създавани от безжични устройства в непосредствена близост до главата и тялото (честотен обхват от 6 GHz до 300 GHz). Част 2: Процедура за изчисляване (IEC/IEEE 63195-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-75 още