Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 5: Климатични условия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 6: Определяне на съдържание на въглероден диоксид във вдишвания въздух

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 7: Определяне на проникването на частици през филтри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 8: Определяне акумулирането на доломитов прах

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Номенклатура на съставните части

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Списък на еквивалентни термини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен въздух, с цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати със затворена система за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи с подаване на свеж въздух за употреба с цяла маска, полумаска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Дихателна екипировка. Автономен дихателен апарат с отворена система за употреба със сгъстен газ Nitrox и кислород за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Дихателна екипировка. Автономни дихателни апарати със затворен цикъл за работа под вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Наустници. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитванe, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитванe, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 1: Входящи съединители

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-50 още