Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Устройства за сигнализиране на тревога при дим

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Устройства за изпитване при наличие на алкохол чрез издишване за общо приложение. Изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Железопътна техника. Алармена система за пътници. Част 1: Изисквания за системата за основна линия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Алармена система за пътници. Част 2: Изисквания за системата за градски железопътен транспорт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Устройство за сигнал за помощ и за комуникация. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Комуникационно устройство за градски релсов транспорт. Изисквания за системата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за директно откриване и директно измерване на концентрацията на токсични газове и пари. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за директно откриване и директно измерване на концентрацията на токсични газове и пари. Част 2: Изисквания при работа с апарати, използвани за измерване на излагането на въздействие

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за директно откриване и директно измерване на концентрацията на токсични газове и пари. Част 3: Изисквания при работа с апарати, използвани за общо откриване на газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Въздух на работна среда. Електрически апарати, използвани за директно откриване и директно измерване на концентрацията на токсични газове и пари. Част 4: Ръководство за избор, инсталиране, използване и поддържане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород. Изисквания за работните характеристики и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород. Изисквания за работните характеристики и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група изделия: изисквания за устойчивост на съставни части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу проникване и нападение, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа и социални алармени системи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група изделия: Изисквания за устойчивост на съставни части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу проникване и нападение, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа и социални алармени системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Част 5: Методи за изпитване на въздействието на околната среда

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 10: Специфични изисквания за прилагане на приемопредавателни устройства за наблюдение на обекти (SPT)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 13: Устройства за сигурност при дим от пиротехнически изделия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 13: Устройства за сигурност при дим от пиротехнически изделия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още