Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 4: Устройства с горно разположение за напълване и изпразване отгоре на течни продукти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 5: Устройства за изравняване на налягането по време на напълване или изпразване на течни продукти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 6: Люкове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Системи за управление на качеството за транспорта. Пътен, релсов и воден речен транспорт. Изисквания за системите за управление на качеството в допълнение на EN ISO 9001 по отношение на безопасността при превоз на опасни товари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-97 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Изпитване, проверка и маркировка на метални цистерни

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Преходно съединително устройство за връщане на образувалите се пари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Вентил за изпускане на отделилите се пари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Преходно съединително устройство за пълнене и изпразване през дъното

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни за разтоварване под тежестта на товара. Проектиране и производство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Вентил на дъното, без компенсиране на налягането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Капак на отвор за пълнене

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Съединител за изпразване под силата на тежестта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Вентил на дъното за компенсиране на налягането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Капак на отвор за достъп на хора

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Системи за предотвратяване на препълване с течни горива

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни под налягане. Конструиране и производство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни под налягане. Конструиране и производство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Цифров интерфейс на устройство за разпознаване на продукти за течни горива

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още