Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Многофункционални изолационни пръти за работа в електрически уредби за високо напрежение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-79 още

Подвижни изолационни стълби за използване върху или в близост до електрическите уредби ниско напрежение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989/A2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989/A2:2013/Cor 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529 (издание 2.2), поправка 02:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Работа под напрежение. Изолиращи прътове и прикрепващи устройства. Част 1: Изолиращи прътове (IEC 60832-1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолиращи прътове и прикрепващи устройства. Част 2: Прикрепващи устройства (IEC 60832-2:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолиращи пенонапълнени тръби и масивни щанги за работа под напрежение. Част 1: Напречно сечение на кръгли тръби и щанги (IEC 60855-1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолиращи ръкавици (IEC 60903:2002 + поправка 2003, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение (ІЕС 60984:1990, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение (IEC 60984:1990/A1:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Защита на лица и съоръжения чрез обвивки. Пробници за проверка (IEC 61032:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Работа под напрежение. Изолираща платформа за монтаж върху шаси (IEC 61057:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Рогозки от изолационен материал (IEC 61111:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Електрически изолиращи одеяла (IEC 61112:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още