Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Производителност на човека във физическа среда. Част 1: Рамка на производителност (ISO/TR 23454-1:2021)

30.60 Край на гласуването

ТК-59 още

Охрана на труда. Устройства седални на производствено оборудване. Класификация и общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Охрана на труда. Средства за измерване и контрол на вибрациите на работните места. Технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-82 още

Система по ергономия. Работно място на водач на безрелсова самоходна машина. Общи ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система "човек-машина". Кресла за човека оператор. Общи ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система "човек-машина". Кодиране на зрителна информация. Общи ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Единна система по ергономия. Работно място при извършване на работа прав. Общи ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Единна система по ергономия. Работно място при извършване на работа седнал. Общи ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Единна система по ергономия. Ергономични данни за проектиране. Максимални работни зони на ръцете в седяща поза

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на деца и подрастващи от 2 до 13-годишна възраст

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Показатели антропометрични за българското население. Мъже от 16 до 55-годишна възраст

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Показатели антропометрични за българското население. Жени от 16 до 55-годишна възраст

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на българското население от 14 до 60-годишна възраст

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Средства за представяне на информация. Общи ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Столове и табуретки. Ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Шум производствен. Ергономични норми

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Работни зони на краката. Ергономични данни за проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Система по ергономия. Работно място към преси гореща щамповка. Ергономични изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още