Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-80: Специфични изисквания за вентилатори

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81: Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни килимчета за крака (IEC 60335-2-81:2015)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81: Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни килимчета за крака (IEC 60335-2-81:2015/A1:2017)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81: Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни килимчета за крака (IEC 60335-2-81:2015/A2:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-100: Специфични изисквания за ръчни електроинструменти за почистване на градини чрез издухване, засмукване и издухване/засмукване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:1991/A1:1994 (MOD))

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:1991/A2:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:1991, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2001/A1:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Основни изисквания (IEC 60335-1:2001/A2:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2001, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2010, промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2010/A1:2013, с промени+COR 1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2010/A2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване (IEC 60335-2-10:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-101: Специфични изисквания за изпарители (IEC 60335-2-101:2002/A1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-101: Специфични изисквания за изпарители (IEC 60335-2-101:2002/A2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още