Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 11: Комбинирани машини (ISO/DIS 19085-11:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 12: Шипорезни/профилни машини (ISO/DIS 19085-12:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 13: Многодискови циркуляри за надлъжно рязане с ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (ISO/DIS 19085-13:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 15: Преси (ISO/DIS 19085-15:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 4: Вертикални циркулярни режещи машини за плоскости (ISO/DIS 19085-4:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 5: Форматно-разкройващи циркуляри (ISO/DIS 19085-5:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 6: Едновретенни вертикални фрезови машини (ISO/DIS 19085-6:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 7: Абрихт, щрайхмус, комбинирани абрихт/щрайхмус машини (ISO/DIS 19085-7:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 8: Широколентови машини за калибриране и шлифоване на детайли с плоски повърхности (ISO/DIS 19085-8:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 9: Циркуляри с работни маси (със и без подвижен плот) (ISO/DIS 19085-9:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-52 още

Леярски машини. Изисквания за безопасност на машини за леене под високо налягане (ISO/FDIS 23063:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-7 още

Машини за струйно бластиране. Изисквания за безопасност и околна среда (ISO/DIS 23779:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-7 още

Металообработващи машини. Безопасност. Преси за огъване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-52 още

Добавъчно производство на метали. Околна среда, здраве и безопасност. Част 1: Изисквания за безопасност за машини PBF-LB (ISO/ASTM DIS 52938-1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-22 още

Възлагате на изисквания за цялостност (интегритет) на безопасността. Основна обосновка (IEC/TR 63161:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-72 още

Безопасност на машини. Аспекти на сигурността, свързани с функционалната безопасност на системите за управление, свързани с безопасността (IEC/TS 63074:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-72 още

Безопасност на машини. Указания за функционална безопасност на системи за управление, свързани с безопасността (IEC/TS 63394:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-72 още

Охрана на труда. Опасни и вредни производствени фактори. Класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още