Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода. Изменение 1 (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 10: Изпитване на директно срязване (ISO 17892-10:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 11: Изпитвания за водопропускливост (ISO 17892-11:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване. Изменение 1 (ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване (ISO 17892-12:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване. Изменение 2 (ISO 17892-12:2018/Amd. 2:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 2: Определяне на обемна плътност (ISO 17892-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 3: Определяне плътността на частиците (ISO 17892-3:2015, коригирана версия 2015-12-15)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 4: Определяне на зърнометричния състав (ISO 17892-4:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 5: Изпитване при постепенно нарастващо натоварване с компресионен апарат (ISO 17892-5:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 6: Изпитване с падащ конус (ISO 17892-6:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почви. Част 7: Изпитване на осов натиск (ISO 17892-7:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 8: Изпитване на триосов натиск на неконсолидирани недренирани почви (ISO 17892-8:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 9: Изпитване на триосов натиск на консолидирани водонаситени почви (ISO 17892-9:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотехнически мониторинг чрез полеви контролно-измервателни уреди. Част 1: Общи правила (ISO 18674-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотехнически мониторинг чрез полеви контролно-измервателни уреди. Част 2: Измерване на преместванията по права линия: Екстензометри (ISO 18674-2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотехнически мониторинг чрез полеви контролно-измервателни уреди. Част 3: Измерване на премествания перпендикулярно на мерна линия: Уреди за измерване на наклона. Изменение 1 (ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотехнически мониторинг чрез полеви контролно-измервателни уреди. Част 3: Измерване на премествания перпендикулярно на мерна линия: уреди за измерване на наклона (ISO 18674-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още