Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за прилагане на ISO 14001 относно екологични аспекти и условия в областта на околната среда. Част 2: Вода (ISO 14002-2:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на разтворени Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ и Ba2+ с йонна хроматография. Метод за води и отпадъчни води (ISO 14911:1998)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на разтворени бромати. Метод с течна хроматография на йони (ISO 15061:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Сензори за непрекъснато изпитване/ апаратура за анализ на вода. Спецификации и експлоатационни изпитвания (ISO 15839:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на острата летална токсичност на субстанции спрямо сладководни риби (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae). Част 1: Статичен метод (ISO 7346-1:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на острата летална токсичност на субстанции спрямо сладководни риби (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae). Част 2: Полустатичен метод (ISO 7346-2:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Определяне на острата летална токсичност на субстанции спрямо сладководни риби (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). Част 3: Проточен метод (ISO 7346-3:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Оценка на пълната аеробна биоразградимост на органични съединения във водна среда чрез определяне на потребността от кислород в затворен респирометър (ISO 9408:1991)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Оценка на пълната аеробна биоразградимост на органични съединения във водна среда. Статичен тест (Метод на Zahn-Wellens) (ISO 9888:1991)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Калибриране и оценяване на аналитични методи. Част 1: Линейна калибрационна функция (ISO 8466-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на водата. Калибриране и оценяване на аналитичните методи и оценяване на експлоатационните характеристики. Част 2: Стратегия за калибриране на нелинейни калибрационни функции от втора степен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 2 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 147 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 282/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 282/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 282/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 282/SC 1 още