Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на хидразинхидрат

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на никелови аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на халотан (2-бромо-2-хлоро-1,1,1 трифлуоретан)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на n-бутанол

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на нафталин

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на хромови аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на диетилов етер

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на алкални аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вещества химически. Хигиенно нормиране на токсични вещества във въздуха на работната зона

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на телур

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Метод за определяне концентрацията на прах

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на ацетонцианхидрин

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на алуминиеви аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на ацеталдехид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на талиеви аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на молибденови аерозоли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне на епихлорхидрин

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на трихлоретилен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още