Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Биопродукти. Преглед на методите за определяне на биологичното съдържание

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Насоки за описание на жизнения цикъл до фазата на жизнения край

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Примери за докладване по критерии за устойчивост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Повърхностноактивни вещества. Повърхностноактивни вещества на биологична основа. Преглед на повърхностноактивни вещества на биологична основа

60.60 Публикуван стандарт

ТК-19 още

Водорасли и продукти от водорасли. Приложения в хранителни продукти и фуражи: общ преглед на ограниченията, процедурите и аналитичните методи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Водорасли и продукти от водорасли. Спецификации за приложения в козметичния сектор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Водорасли и продукти от водорасли. Спецификации за приложения във фармацевтичния сектор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Биопродукти. Използване на стабилни изотопни съотношения на въглерод, водород, кислород и азот като средство за проверяване на произхода на суровината и характеристиките на производствените процеси на биопродукти. Преглед на съответните съществуващи приложения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още

Водорасли и продукти от водорасли. Спецификации за приложения в сектора на химикали и биогорива

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-31 още