Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Текстил и текстилни продукти. Пластмасови микрочастици от текстилни материали. Част 1: Определяне на загубата на влакна от тъкани по време на пране (ISO 4484-1:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил и текстилни продукти. Пластмасови микрочастици от текстилни материали. Част 3: Измерване на масата на отделения събран материал от крайни текстилни продукти посредством метод за домашно пране (ISO 4484-3:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Парникови газове. Част 3: Технически изисквания и ръководство за верификация и валидиране на заявления за парникови газове (ISO 14064-3:2019)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

Управление на (емисиите на) парникови газове и свързаните с тях дейности. Рамка и принципи за методологията на действията в областта на климата (ISO 14080:2018)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 207/SC 7 още

30.00 Проект, регистриран на ниво комитет

ISO/TC 207/SC 7 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 207/SC 7 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 207/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 7 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 207/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 7 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 207/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 7 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 17/SC 21 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 17/SC 21 още