Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктури за центрове за данни. Част 99-2: Препоръчителни практики за устойчивост на околната среда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Ефективност на материалите. Битови и подобни електрически уреди. Оценка на приложимостта на EN 4555X

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

40.60 Край на общественото допитване

TC 1 още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

SyC Smart Cities още

60.60 Публикуван стандарт

SyC Smart Cities още

60.60 Публикуван стандарт

SyC Smart Cities още

60.00 Подготовка за публикуване

SyC Smart Cities още

50.20 Начало на официално гласуване

SyC Smart Cities още

30.20 Начало на гласуване в ТК

SyC Smart Cities още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

SyC Smart Cities още

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

SyC Smart Cities още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

SyC Smart Cities още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

SyC Smart Cities още

60.60 Публикуван стандарт

TC 100/TA 19 още

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

TC 111 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 4 още