Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Управление по отношение на околната среда. Воден отпечатък. Принципи, изисквания и насоки (ISO 14046:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Речник (ISO 14050:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Отчетност за стойността на материалните потоци. Обща рамка (ISO 14051:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Осчетоводяване на разходите, свързани с материалните потоци. Ръководство за практическо прилагане във веригата на доставки (ISO 14052:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO 14063:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Механични продукти. Условия за създаване на модели за предаване на информация за околната среда с отчитане на секторните особености

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-4 още

Управление по отношение на околната среда. Воден отпечатък. Пояснителни примери за прилагане на ISO 14046

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

60.00 Подготовка за публикуване

ISO/TC 71/SC 8 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 71/SC 8 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 71/SC 8 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 71/SC 8 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 71/SC 8 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 71/SC 8 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 71/SC 8 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 207/SC 1 още

60.00 Подготовка за публикуване

ISO/TC 207/SC 1 още

20.20 Начало на разработване на работен документ

ISO/TC 207/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 207/SC 1 още