Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Шкаф с контролирани условия за съхранение на обработени термочувствителни ендоскопи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 1: Изисквания и изпитване за откриване на дупки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 2: Изисквания и изпитване за физични свойства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 3: Изисквания и изпитване за биологична оценка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 4: Изисквания и изпитвания за определяне срок на годност

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински легла за деца

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-52: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински легла (IEC 60601-2-52:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-52: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински легла (IEC 60601-2-52:2009/A1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване за медицинско приложение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-35: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на нагревателни устройства за одеяла, възглавници и матраци, използвани за загряване на пациенти, за медицинско приложение (IEC 60601-2-35:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-46: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на операционни маси (IEC 60601-2-46:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински ръкавици. Определяне на количеството опудрящ агент, което се отстранява от повърхността (ISO 21171:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Облекло за защита срещу инфекциозни агенти. Метод за изпитване на устойчивостта към сухо микробиологично проникване (ISO 22612:2005)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Указания за подбор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Текстил за здравеопазване и за домове за социални грижи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 45/SC 4 още