Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нанотехнологии. Разпределяне на размера и концентрация на неорганични наночастици във водна среда чрез масова спектрометрия с единична частична индуктивно свързана плазма (ISO/TS 19590:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Магнитни наноматериали. Част 1: Спецификация на характеристиките и измерванията на магнитни наносуспензии (ISO/TS 19807-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Магнитни наноматериали. Част 2: Спецификация на характеристиките и методите за измерване на наноструктурирани магнитни перли за екстракция на нуклеинова киселина (ISO/TS 19807-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Структурно характеризиране на графен. Част 1: Графен от прахове и дисперсии (ISO/TS 21356-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Оценка на средния размер на нанообекти в течни дисперсии чрез статично многократно разсейване на светлината (ISO/TS 21357:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Анализ на нанообекти чрез асиметрично-поточно и центрофужно фракциониране на потоците от наночастици (ISO/TS 21362:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Изисквания и препоръки за идентифициране на измервани величини, които характеризират нанообекти и съдържащите ги материали (ISO/TS 23302:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 1: Основни термини (ISO/TS 80004-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 11: Нанослой, нанопокритие, нанофилм и свързани с тях термини (ISO/TS 80004-11:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 12: Квантови явления в областта на нанотехнологиите (ISO/TS 80004-12:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 13: Графен и свързани с него двуизмерни (2D) материали (ISO/TS 80004-13:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 2: Нанообекти (ISO/TS 80004-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 3: Нанообекти от въглерод (ISO/TS 80004-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 4: Наноструктурни материали (ISO/TS 80004-4:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 6: Характеризиране на нанообекти (ISO/TS 80004-6:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Нанотехнологии. Речник. Част 8: Нанопроизводствени процеси (ISO/TS 80004-8:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-99 още

Текстилни продукти и нанотехнологии. Ръководство за изпитвания, симулиращи отделяне на наночастици. Въздействие върху човешка кожа

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Нанотехнологии. Ръководство за отговорно развитие на нанотехнологиите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-99 още