Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC 20000-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Ръководство за прилагане на системи за управление на услуги (ISO/IEC 20000-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 6: Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на услуги (ISO/IEC 20000-6:2017)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-57 още

Защитени жилища. Изисквания относно услугите за възрастни хора, предоставяни в комплекс от защитени жилища

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-1 още

90.60 Край на периодичен преглед

ISO/TC 37/SC 5 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 37/SC 5 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 37/SC 5 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 37/SC 5 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 20/SC 16 още

40.20 Начало на обществено допитване

ISO/TC 37/SC 5 още

40.00 Проект, регистриран за обществено допитване

ISO/TC 20/SC 16 още

40.60 Край на общественото допитване

ISO/TC 299 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/IEC JTC 1/SC 40 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/IEC JTC 1/SC 40 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/IEC JTC 1/SC 40 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/IEC JTC 1/SC 40 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/IEC JTC 1/SC 40 още