Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Терминология. Част 1: Типове врати

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Терминология. Част 2: Части на вратите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още

Естествени скални материали. Критерии за наименование

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-55 още

Прозорци и врати. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-96 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Терминология

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-67 още

Водни системи за отопление и охлаждане, вградени в повърхност. Част 1: Определения и означения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Светлина и осветление. Основни термини и критерии за определяне на изисквания за осветлението

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Естествени скални материали. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Вентилация на сгради. Означения, терминология и графични символи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Глинени покривни керемиди и допълнителни елементи. Определения и изисквания за продуктите

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Глинени покривни керемиди и допълнителни елементи. Определения и изисквания за продуктите. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Окачени фасади. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още

Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още

Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още

Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Свързващи вещества, смесени свързващи вещества и готови смеси за подови замазки на основа на калциев сулфат. Част 1: Определения и изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-4 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още