Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информационни технологии. Речник. Част 32: Електронна поща

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Речник. Част 8: Сигурност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Речник. Част 9: Предаване на данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информатика в здравеопазването. Речник. Процедура за поддържане за уеб-базирани термини и база-данни за концепции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информационни технологии. Речник на термини и определения на CENELEC/ETSI за широколентово разгръщане, включително аспекти на устойчивостта

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 25 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 3/SC 3D още

60.60 Публикуван стандарт

TC 3 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 3 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 215 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 211 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 307 още

40.60 Край на общественото допитване

ISO/TC 307 още

40.99 Решение за преминаване към следващ етап

ISO/TC 215 още