Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от поли(винилхлорид) (РVС)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на сортирани пластмасови отпадъци

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от поли(етилентерефталат) (РЕТ)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Композити, изработени от материали на основата на целулоза и термопласти (обикновено наричани дървесно-полимерни композити (WPC) или композити с естествени влакна (NFC)). Част 5: Изисквания за профили и плочи за облицоване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения. Национално приложение (NA)

20.20 Начало на разработване на работен документ

ТК-81 още

Модулни подови покрития (MMF) с механично заключване. Спецификация, изисквания и метод за изпитване на многослойни модулни плочи за нефиксирано полагане

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Пластмасови тръбoпроводни системи за подземно транспортиране и съхранение на непитейна вода под налягане. Шахти, ревизионни камери и пътни канавки за системи за дъждовни води, изработени от непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE ). Част 1: Изисквания за шахти за дъждовна вода и ревизионни камери)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбoпроводни системи за подземно транспортиране и съхранение на непитейна вода под налягане. Шахти, ревизионни камери и пътни канавки за системи за дъждовни води, изработени от непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE ). Част 2: Изисквания за пътни канавки

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-81 още

Еластични, текстилни, ламнирани и модулни механично закрепени подови покрития. Кръгова икономика. Термини и опрелеления

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Декоративни ламинати, получени при високо налягане (HPL). Листове на основата на термореактивни смоли (обикновено наричани "ламинати"). Част 7: Плътни ламинати и HPL композитни плочи за вътрешни и външни стени и за обшивки на тавани

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-81 още

Пластмаси. Получаване и представяне на сравними едноточкови данни. Част 1: Материали за формуване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Тръби от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP). Определяне на напречна коравина на пълзене в мокро или сухо състояние (ISO/DIS 10468:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Полиамиди. Определяне на е-капролактам и w-лауролактам чрез газова хроматография (ISO/FDIS 11337:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмаси. Диференциална сканираща калориметрия (DSC). Част 1: Общи принципи (ISO/FDIS 11357-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмасови тръби, свързващи части и комплекти за пренос на флуиди. Определяне устойчивостта на вътрешно налягане. Част 2: Подготвяне на пробни тела от тръби (ISO 1167-2:2006)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Усилени със стъклени влакна пластмаси. Препрег, формовъчни компаунди и ламинати. Определяне съдържанието на стъклотекстил и минерален пълнител. Методи с калциниране (ISO/DIS 1172:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Методи за определяне на плътността на неразпенени пластмаси. Част 1: Имерсионен метод, пикнометричен метод с течност и титриметричен метод

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Термопластични тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Термопластични вертикални пръстени за ревизионни камери и шахти. Определяне на устойчивост срещу слягане на повърхността и натоварване от трафик (ISO 13266:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още