Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на течни горива при атмосферно налягане. Характеристики на продукта и методи за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 1: Общи изисквания и експлоатационни характеристики

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стенатa от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за системата, тип А

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за системата, тип В

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-81 още

Пластмаси. Термопластични фолиа за мулчиране, възстановими след използване, за прилагане в селското стопанство и в градинарството

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Разтегливи (стреч) термопластични фолиа за опаковане на силажни бали

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от полистирен (РS)

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от полиетилен (РЕ)

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на полипропиленови (РP) рециклати

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от поли(винилхлорид) (РVС)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Сортирани отпадъци от пластмаси. Част 2: Степени на качество на сортирани отпадъци от полиетилен (РЕ) и специфични методи за изпитване

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Сортирани отпадъци от пластмаси. Част 2: Степени на качество на сортирани отпадъци от полипропилен (РР) и специфични методи за изпитване

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Сортирани отпадъци от пластмаси. Част 2: Степени на качество на сортирани отпадъци от полиетилентерефталат (РЕТ) и специфични методи за изпитване

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Сортирани отпадъци от пластмаси. Част 5: Степени на качество на сортирани отпадъци от поливинилхлорид (РVC) и специфични методи за изпитване

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Пластмаси. Сортирани отпадъци от пластмаси. Част 5: Степени на качество на сортирани отпадъци от полистирен (РS) и специфични методи за изпитване

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на сортирани пластмасови отпадъци

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-81 още

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от поли(етилентерефталат) (РЕТ)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Композити, изработени от материали на основата на целулоза и термопласти (обикновено наричани дървесно-полимерни композити (WPC) или композити с естествени влакна (NFC)). Част 5: Изисквания за профили и плочи за облицоване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още