Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 6: Бариери за кухини

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 10: Клапи за управление на дим

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 14: Уплътнения за частично проникване

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-1 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации.Част 15:1-, 2-, 3-странни канали

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-1 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 3: Запълващи уплътнения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 8: Димоотводи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 9: Едносекторни димоотводи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън. Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие от единичен горящ предмет

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Покрития. Определяне на огнезащитната способност

20.60 Край на периода за коментари

ТК-1 още

Системи за потискане на експлозията

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 11: Протокол от изпитване на системи с отворени дюзи за кабелни канали

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 12: Протокол от изпитване на системи с отворени дюзи за търговски фритюрници и уреди за пържене с мазнина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 17: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за обитаеми жилищни помещения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 4: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за нескладови помещения

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 5: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за гаражи за автомобили

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 6: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за двойни подове и окачени тавани

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 7: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за търговски помещения с малък риск

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Предотвратяване и защита срещу експлозия в подземни мини. Съоръжения и системи за защита за отвеждане на рудничен газ (газ гризу)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още