Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Стомана 30CrNiMo8 (1.6580) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa. Изковки De ≤ 100 mm

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Пасивиране на корозионноустойчиви стомани и премахване на замърсяванията върху сплави на никелова или кобалтова основа

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Импрегнанти от въглеродни влакна за предварително импрегниране. Метод за изпитване за определяне на съдържанието на смола и влакна и масата на влакната на единица площ

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Шарнирни лагери от корозионноустойчива стомана с канал за монтаж. Размери и натоварвания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 100: Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 217: Спадане на напрежението при определен ток за накрайниците и съединенията по линията

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 218: Стареене на накрайниците и съединенията по линията чрез температурни и токови цикли

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 229:

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 403: Синусоидални и случайни вибрации

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване.Част 508: Измерване на дебелината на покритието върху контактите.

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Елементи на електрическа и оптична връзка. Методи за изпитване. Част 509: Адхезия на покритието върху контактите.

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи, триполюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 20 A до 50 A. Част 001: Техническа спецификация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Автоматични прекъсвачи, еднополюсни, температурно компенсирани, с обявен ток от 20 A до 50 A. Част 001: Техническа спецификация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Стомана X5CrNiCu15-5 (WL 1.4545). Претопен консумативен електрод. Термообрабатен до преситен твърд разтвор и обработен за отделяне на фази. Пръти за механична обработка - a или D ≤ 200 mm — Rm ≥ 1 310 MPa

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни обикновени, ниски, с нормален размер на ключа от алуминиева сплав, анодирани. Клас: 450 MPa (при температура на околната среда)/ 120 °C

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Гайки шестостенни самозаконтрящи се, с отвор и задържаща шайба, от стомана, с кадмиево покритие, смазани MoS2. Клас: 1 100 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с крилообразен кръстообразен шлиц пасовъчни, с нормална опашка, с къса резба, от титанова сплав, анодирани, смазани с MoS2. Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 315 °C

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Винтове с полукръгла глава с крилообразен кръстообразен шлиц пасовъчни, с къса резба, от легирана стомана, кадмирани. Клас: 1100 MPa (при температура на околната среда)/ 235 °C

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-0/ПС-36 още