Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на деформираните продукти. Част 5: Кодиране на стандартизирани деформирани продукти

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-37 още

Стомана и чугун. Определяне съдържанието на фосфор. Спектрометричен метод с използване на фосфованадомолибдат (ISO 10714:1992)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стомана и чугун. Определяне съдържанието на сяра. Тегловен метод (ISO 4934:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стомана и чугун. Определяне съдържанието на общ въглерод. Метод на инфрачервена абсорбция след изгаряне в индукционна пещ (ISO 9556:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Чугун и стомана. Европейски стандарти за определяне на химичния състав

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Анализ на стомани и чугуни. Вътрешнолабораторна процедура за проверка на точността на метода за анализ чрез използване на сертифицирани сравнителни материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Химичен състав на желязосъдържащи материали. Определяне на селен в стомани. Електротермичен атомноабсорбционен спектрометричен метод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Стомани и чугуни. Определяне на веществата, изброени в Директиви 2011/65/ЕС (RoHS) и 2000/53/ЕО (ELV). Ограничения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Указания за подготовка на стандартни рутинни методи с рентгенофлуоресцентна спектрометрия с дисперсионна дължина на вълната

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на хром. Част 1: Титриметричен метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Мед и медни сплави. Определяне съдържанието на манган. Част 1: Спектрофотометричен метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 298 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 298 още