Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Кабелни изделия. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-58 още

Уреди електроизмервателни. Нормални елементи. Технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-18 още

Осветители. Детайли за закрепване или окачване. Размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Осветители. Детайли за закрепване или окачване. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Ключове гаечни челни със сменяеми глави. Задвижващи части. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Ключове гаечни челни със сменяеми глави. Квадрати присъединителни външни и вътрешни. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Дървесина. Метод за определяне на набъбването

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Индикатори часовников тип, глави и преобразуватели измерителни. Присъединителни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Индикатори часовников тип, глави и преобразуватели измерителни. Присъединителни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Гайки ниски. Механични свойства. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 5 още

Дървесина. Метод за определяне на съсъхването

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Метрология. Ареометри. Стойности на коефициентите за повърхностно напрежение на течности

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-28 още

Пропилен за полимеризация. Технически изисквания. Опаковка, маркировка, транспорт и съхранение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови със сегментни шпонки. Размери, допуски и сглобки

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Оборудване дървообработващо. Щрайхмуси. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Оборудване дървообработващо. Машини фрезови с долна разположение на вретената. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Оборудване дървообработващо. Машини типорезни рамкови. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Оборудване дървообработващо. Машини плоскошлифовъчни теснолентови с ръчно подаване. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още