Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Оборудване за заведенията за обществено хранене. Контейнери. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 3 още

Оборудване за заведенията за обществено хранене. Оборудване секционно-модулно. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 3 още

Уредби геологопроучвателни сондажни. Уредби за сондиране на твърди полезни изкопаеми. Специални технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Уреди електроизмерителни показващи. Общи технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-0/ПС-18 още

Кутии метални и от комбинирани материали. Общи технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Дървесина. Определяне на граничната якост на срязване по направление на дървесните влакна

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-33 още

Дървесина. Определяне якостта на удар при огъване

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-33 още

Дървесина. Определяне граничната якост при натиск по направление на влакната

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Буркани стъклени. Размери на венеца на гърлото тип "Еурокап"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Свредели центрови с ъгъл 60 градуса. Типове и основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Зенкери с цилиндрична опашка. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Зенкери с конусна опашка. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Метчици за метрична резба. Допуски на резбата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Шевери дискови с модули от 2 до 8 mm. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Шевери дискови с модули от 1 до 1,75 mm. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Смоли втвърдяващи се за леене. Изготвяне на образци за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Пластмаси термореактивни. Определяне на свиването и допълнителното свиване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на плътността

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още