Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Зенкери конусни с ъгъл при върха 60 градуса, 90 градуса и 120 градуса с цилиндрична опашка. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Зенкери конусовидни с ъгъл при върха 60 градуса, 90 градуса и 120 градуса с конусна опашка. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Зенкери цилиндрични с постоянен направляващ водач и цилиндрична опашка. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Зенкери цилиндрични със сменяем направляващ водач и конусна опашка. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Водачи направляващи сменни за зенкери. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Инструменти измерителни с линеен нониус. Типове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Инструменти измерителни с линеен нониус. Дълбокомери. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Шублери. Шублери високомери. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Изработки минно-проучвателни. Типови сечения и методи за изчисляване на техните размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Станции сеизмопроучвателни цифрови. Основни параметри. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Документация минна графическа. Общи положения

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Гориво за реактивни двигатели. Определяне сапуните на нафтеновите киселини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Гориво за реактивни двигатели. Определяне сапуните на нафтеновите киселини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Оборудване за заведенията за обществено хранене. Оборудване газово топлинно. Технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-8 още

Оборудване за предприятия за обществено хранене. Оборудване газово-топлинно. Методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-8 още

Оборудване за заведенията за обществено хранене. Контейнери. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 3 още

Оборудване за заведенията за обществено хранене. Оборудване секционно-модулно. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 3 още

Уредби геологопроучвателни сондажни. Уредби за сондиране на твърди полезни изкопаеми. Специални технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още