Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

Тази секция съдържа информация за всички български и международни стандарти - както в процес на разработване, така и публикувани. За по-лесно търсене, използвайте възможностите по-долу или разширеното търсене.

Стоматологични абсорбиращи накрайници (ISO 7551:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Контейнер метален за плоско стъкло

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Захарни изделия. Определяне съдържанието на цинк

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Технически изисквания за ленти, изтъкани от стъклени влакна и стъклено-полиестерни влакна. Част 1: Термини и определения, класификация и общи изисквания (IEC 61067-1:1991)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Стоматология. Ръчни четки за зъби. Устойчивост на отделните снопчета срещу огъване (ISO 22254:2005)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Телематика на пътния транспорт и пътния трафик (RTTT). Специализирана комуникация на близки разстояния (DSRC). Профили за RTTT приложения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-97 още

Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Свойства на материала. Класификация на газове и пари, методи на изпитване и данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Земеделска и горска техника. Мотокултиватори с монтирани фрези, мотофрези и мотофрези със задвижващо(и) колело(а). Безопасност

50.60 Край на гласуването

ТК-23 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Интелигентни транспортни системи (ITS). Връзки с автомобили. Определяне на географската зона

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Пластмасови тръбопроводни системи. Механични съединения между свързващи части и напорни тръби. Метод за изпитване на херметичност при вакуум (ISO 3459:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Системи за газоснабдяване. Заваряване на стоманени тръбопроводи. Функционални изисквания

50.60 Край на гласуването

ТК-60 още

Трактори и земеделска и горска техника. Карданни валове, свързани с вала за отвеждане на мощност (PTO), и техните предпазни устройства. Безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Авиационна и космическа техника. Сферичен плъзгащ лагер от корозионноустойчива стомана, в режим на триене метал в метал с широка вътрешна гривна. Размери и натоварвания. Инчова серия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Карбонизация и отделяне на CO2 в бетон

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Наземни фотоволтаични (РV) модули. Квалифициране на конструкцията и одобряване на типа. Част 2: Процедури за изпитване

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Автомобилни горива. Проблеми на пазара за дизелово гориво. Доклад за проучване на абразивните частици

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Eлектроакустика. Аудиометрични устройства. Част 6: Уреди за измерване на отоакустични излъчвания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още