Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Неръждаеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и смилане

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и утаяване

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни машини

40.60 Край на общественото допитване

ТК-100 още

Лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Част 1:Тел

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Част 2: Дилки

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Стомана за предварително напрягане. Част 3: Пръти

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Продукти от стомана. Документи от контрол. Списък на информацията и описание

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт). Технически условия на доставка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Студеновалцувани покалаени продукти. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен оксид

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Метални продукти. Видове документи от контрол

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана за стъкловидно емайлиране. Технически условия на доставка

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-17 още

Мебели. Столове. Определяне на устойчивост

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още