Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Атмосферно обледяване на строителни конструкции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Основни принципи на надеждност на строителни конструкции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Основи за проектиране на строителни конструкции. Сеизмични въздействия върху конструкциите (ISO 3010:2017)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сборник 1 – Общи принципи за проектиране и натоварвания за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сборник 10 – Проектиране на кули, мачти, комини, пилоти, подкранови конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сборник 2 – Проектиране на сгради със стоманобетонни и комбинирани конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сборник 3 – Проектиране на сгради със стоманени конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сборник 4 – Проектиране на сгради с дървени и зидани конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сборник 5 – Геотехническо проектиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сборник 6 – Проектиране на сгради за сеизмични въздействия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сборник 7 – Натоварване и проектиране на мостове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сборник 8 – Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сборник 9 – Проектиране на силози, резервоари, тръбопроводи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Поредица от 10 сборника "Еврокодове"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за използване в бетон. Статично неопределими неносещи системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Анкерни канали. Допълнителни правила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Проектиране на закрепващи елементи за употреба в бетон. Проектиране на пластмасови болтове и дюбели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Взаимодействие релсов път - мост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още